Hoe de diepte van de baggermachine te bepalen?

2021-07-14

Als het algemeen technisch baggeren is, hangt het af van welk dwarsdoorsnede-oppervlak debaggerschipvereist dat je graaft. Er moeten dieptegegevens (of verkregen door berekening) in zitten; Als het gaat om de verbetering van de waterkwaliteit, dan moet de baggerdiepte worden bekeken vanuit het perspectief van milieubescherming en ecologie. Maar in ieder geval moeten we wat voorbereidend werk doen, zoals het verzamelen van zuilvormig sediment, gelaagde analyse van het gehalte aan verontreinigende stoffen (zoals stikstof en fosfor), en vervolgens gelaagde analyse van het gehalte aan zware metalen,baggerschipom ecologische risico-index van zware metalen te doen. Debaggerschipkan globaal de baggerdiepte bepalen door de verticale curve van deze inhouds- en indexwaarden te tekenen en te combineren met de achtergrondwaarde van het gebied. Natuurlijk moeten we ook rekening houden met het vrijkomen van wat sediment.