Belangrijkste baggertaken van Dredger

2021-07-14

De belangrijkste baggerwerkzaamheden van de20inch snijkopzuigerzijn als volgt:

20inch snijkopzuiger is a kind of waterway dredging equipment which can carry out all kinds of waterway improvement

1. Baggeren van werven en waterwegen, baggeren van werven en opgehoopt slib en onder water, baggeren van waterwegen voor het gemak van schepen.


2. Opgraving kan nieuwe geulen uitgraven, nieuwe waterwegen en kanalen verkennen en nieuwe waterwegen openen.


3. Om de bestaande vaarweg te verbreden en te verdiepen, kan met baggeren de bestaande vaarweg worden gereguleerd, de breedte vergroot en de diepte vergroot.

4. Landaanwinning kan worden gebruikt om land te maken. Landwinning is afhankelijk van de functie van baggerschip.